Công cụ đọc

Đọc sách điện tử của bạn trên máy tính để bàn

Thả file vào đây để upload

Chọn tệp từ Google Drive

Chọn tập tin từ Dropbox

Trình đọc sách điện tử miễn phí

Sử dụng Bookize Reader bất cứ lúc nào trực tiếp từ trình duyệt trên máy tính để bàn của bạn để đọc sách điện tử yêu thích của bạn. Rất nhiều định dạng sách điện tử được hỗ trợ, bao gồm Kindle (AZW3), EPUB, PDF, MOBI. Các định dạng Microsoft Word như DOC và DOCX cũng được hỗ trợ.