TXT - Tệp văn bản thô

Tệp TXT là gì

Tệp TXT hoặc tệp văn bản lưu trữ văn bản thuần túy với định dạng tối thiểu, giúp hầu hết mọi chương trình dựa trên văn bản đều có thể đọc được chúng. Chúng rất linh hoạt và tương thích với các hệ thống Unix, Mac và Windows, hỗ trợ cả ASCII và Unicode, với UTF-8 là bộ ký tự phổ biến nhất.

Những tệp này dễ dàng phục hồi sau khi dữ liệu bị hỏng, khiến chúng trở thành lựa chọn đáng tin cậy để lưu trữ thông tin. Tuy nhiên, chúng có xu hướng chiếm nhiều dung lượng hơn so với các tệp dựa trên văn bản khác do có entropy thấp.

Tính đơn giản và khả năng tương thích rộng rãi khiến chúng trở thành định dạng thiết yếu cho người dùng cần lưu trữ và truy xuất văn bản đơn giản.

Các tệp TXT rất phổ biến và có thể được mở bằng nhiều chương trình, bao gồm:

Về

Sự mở rộng:.txt
Liên kết hữu ích:Đọc thêm thông tin về TXT

Chuyển đổi từ TXT

Bookize có thể chuyển đổi TXT sang các định dạng khác:

Chuyển đổi sang TXT

Bookize có thể chuyển đổi các định dạng khác nhau sang TXT